Hoe helpt een pony bij de ontwikkeling van een kind?

Waarom zijn pony’s zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind?

Pony’s oordelen niet 

Een pony oordeelt niet over hoe je er uit ziet. Het is niet belangrijk of je stoere kleding draagt of mooi lang haar hebt. De pony reageert op wie jij echt bent, wat je doet en hoe je je gedraagt. Doordat een pony geen oordeel velt ontstaat een veilige en fijne leeromgeving voor het kind.

Praten over jezelf via een pony

Sommige kinderen vinden het erg lastig om over zichzelf, hun gevoelens of emoties te praten. Op de vraag wat de pony van een bepaalde situatie zou vinden, of wat de pony in een bepaalde situatie zou voelen, kunnen kinderen vaak wél een antwoord geven. En eigenlijk vertellen ze dan vanuit zichzelf, vanuit hun eigen gedachten, gevoelens en ervaringen.

Pony’s creëren een dynamische leeromgeving 

De kinderen worden uitgedaagd om samen met de pony’s in beweging te komen, daardoor wordt de leeromgeving van een kind heel dynamisch. Veel van wat kinderen leren wordt vaak uitgelegd, zittend aan een tafel, bijvoorbeeld door theorie uit een boek of achter de computer. Door naar buiten te gaan en samen met de pony’s in beweging te komen worden belangrijke leerprocessen opgestart, en leren kinderen door zelf te doen.

Pony’s reageren op hun omgeving 

Door met de pony’s aan de slag te gaan leren kinderen in het moment met een situatie omgaan. De pony reageert op het kind en weerspiegelt dus een weergave van wat het kind doet. Het kind kan meteen zien wat wel en niet werkt in de communicatie. Het kind voelt, ziet en ervaart direct als het iets doet, hoe de ander daarop reageert en of dat succesvol gaat. Het kind kan het net zo vaak proberen tot dat het lukt.

Kuddegedrag roept herkenning op

Paarden zijn een mooi voorbeeld van hoe je samen als kudde in balans bent met elkaar. Paarden weten vrij snel de balans te herstellen in de kudde als daar behoefte aan is. Kinderen hebben ook te maken met hun eigen kuddes; het gezin, in de klas of tijdens spelen met vriendjes. Dit levert soms uitdagingen of problemen op. Door te kijken naar de paardenkudde leren kinderen hoe ze hun eigen balans kunnen houden en met verschillende situaties in het echte leven om kunnen gaan. Ze leren dat iedereen een plek en een rol heeft in de kudde. 

 

Pony’s reageren instinctief

Een pony leeft in het hier en nu. Wat gister is geweest is niet meer belangrijk. Morgen is nog ver weg. Voor een pony is veiligheid in het moment belangrijk, het vertrouwt daarbij op zijn instinct. Als we met een pony samen zijn, dan worden we ook aangemoedigd minder te denken en meer te vertrouwen. Kinderen “moeten” al best veel. Het is een hele geruststelling voor kinderen dat je bij de pony niet zoveel hoeft na te denken, maar gewoon jezelf mag zijn en op je gevoel mag vertrouwen.

Grenzen aangeven & herkennen

Kinderen leren van de paarden hoe belangrijk een eigen ruimte is. Elk paard heeft in de kudde zijn eigen plek en ruimte. Als het paard meer ruimte wil, dan geeft het dit middels subtiele signalen in lichaamstaal aan. Als er balans in de kudde heerst, dan respecteren de paarden elkaars ruimte. Kinderen leren hun eigen grenzen en die van een ander herkennen en bewaken, door opdrachtjes met de pony te doen. Als het kind duidelijke non-verbale communicatie geeft, zal de pony hierop reageren en de ruimte van het kind respecteren. De kinderen leren welke communicatie in welke dosering noodzakelijk is om duidelijk te zijn naar een ander.

 

Paarden zijn meesters in communicatie

Paarden zijn meesters in non-verbale communicatie, of te wel lichaamstaal. Samen observeren we de paarden en leren hoe zij hun lichaamstaal gebruiken om met elkaar te communiceren. Het leuke is dat kinderen zich er meestal nog niet bewust van zijn, terwijl ze er de hele dag mee bezig zijn.” Jolijn noemt een voorbeeld uit de praktijk: “Als we de kinderen vragen of ze weleens non-verbaal communiceren met hun gezicht, zegt een meisje: “nee hoor!”. Terwijl ze dit zegt maakt ze haar ogen groot en trekt haar wenkbrauwen hoog op. De andere kinderen reageren hier direct op en zeggen; “Jawel hoor! Kijk maar je doet het al!” Zo worden ze zich bewust van de grote en kleine gebaren die horen bij non-verbale communicatie.” Ze leren door de paarden te observeren hoe non-verbale communicatie werkt en hoe ze dat zelf kunnen inzetten.

Vaardigheden ontwikkelen

Kinderen leren allerlei vaardigheden door met de pony aan de slag te gaan.” Jolijn geeft als voorbeeld: “Als een kind met een pony wil wandelen dan is het belangrijk dat het plan duidelijk is en dat het kind dit ook aan de pony duidelijk maakt. Vaak wordt dit vergeten, het kind begint te lopen en de pony blijft staan.” Als een coach of instructeur dit begeleid leren de kinderen duidelijk te communiceren naar anderen en de pony. “Kinderen leren hoe ze verbinding maken met de pony en duidelijk zijn over wat ze verwachten van de pony. Als het kind de verwachting uitspreekt naar de pony, komt deze meestal vrij snel in beweging. Dit zorgt voor een succeservaring voor het kind, waardoor het zelfvertrouwen groeit.

Fijne leeromgeving

Mensen zijn snel op hun gemak bij dieren. Uit onderzoek is gebleken dat door de aanraking met dieren, dus ook pony’s, er een hormoon vrijkomt in ons lichaam: oxytocine. Ook wel het knuffelhormoon genoemd. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen in nabijheid van de pony. We zien de kinderen ontspannen en tot zichzelf komen. Ze zetten belangrijke stappen, zonder daartoe gedwongen te worden. Op die manier ervaren kinderen een fijne leeromgeving. Leren met pony’s is leuk!

Bron: Bitmagazine.nl