Wat doet een kindercoach

Een kindercoach is er om te helpen als kinderen problemen hebben. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel, het kind voelt zich boos, verdrietig of angstig, heeft weinig zelfvertrouwen of moeite met de scheiding van de ouders, wordt gepest, heeft te maken met de symptomen/gevolgen van ontwikkelingsstoornissen als AD(H)D of ASS, slaapt slecht, moppert of piekert veel en ga zo maar door. Door middel van ervaringsgerichte activiteiten wordt aan de hulpvraag gewerkt.

Wat is kindercoaching

Kindercoaching is spelenderwijs oplossingsgerichte hulp bieden aan een kind.

Een kindercoach biedt hulp voor kinderen, tieners en hun ouders als er een vraag is over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp. Als je kind moeite heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke periode zit, kan een kindercoach helpen. Bijvoorbeeld bij het aanleren van sociale vaardigheden of het omgaan met gevoelens. Een kindercoach heeft een positieve werkwijze. Ze werken vaak oplossingsgericht en kijken dus niet naar problemen, maar naar mogelijkheden en de kwaliteiten van je kind. Deze hulp heeft vaak een positieve invloed op een kind, waardoor het lekkerder in z’n vel komt te zitten en/of steviger in z’n schoenen komt te staan.

Kindercoaching is samen ontdekken welke kwaliteiten en krachten het kind in zich heeft en hoe deze te gebruiken in de situaties die voor het kind moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces.

Doel van kindercoaching

Het is de bedoeling om het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, in zijn eigen kracht te zetten. Uiteraard moet het probleem – de hulpvraag – duidelijk worden en vanaf dat moment wordt er gewerkt aan oplossingen. Het kind heeft de oplossingen al in zich. De kindercoach helpt het kind om deze bewust en eigen te maken.

Wat doet een kindercoach niet?

Een kindercoach geeft geen therapie en voert geen diagnostisch onderzoek uit, zoals een intelligentieonderzoek of een onderzoek naar ADHD of autisme. Hiervoor ga je naar een kinderpsycholoog of orthopedagoog. Kindercoaching is er voor hulpvragen die nog passen binnen de normale ontwikkeling van een kind. Heeft je kind een afwijkende ontwikkeling of problemen op meerdere gebieden die hem of haar erg belemmeren (zowel thuis als op school), dan is hulp van een kinderpsycholoog of orthopedagoog wellicht meer passend.

Jolanda:

“Ik gebruik mijn paarden, pony’s en honden voor de coaching. Een dier is onvoorwaardelijk en spiegelt gedrag, waardoor de kinderen zich meer bewust worden van wat er gebeurt en ze veilig kunnen experimenteren met nieuw gedrag. De kleinschaligheid en het contact met het dier werkt ontspannend en stimulerend. Het dier is vaak ook echt een vriend en uitlaatklep voor de kinderen. “